Understanding the adult world through literature: Anne of Green Gables, Anne of Avonlea, and A complicated kindness

Jane Mattisson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding the adult world through literature: Anne of Green Gables, Anne of Avonlea, and A complicated kindness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Konst och humaniora