Understanding user involvement in research in aging and health

Susanne Iwarsson, Anna-Karin Edberg, Synneve Dahlin Ivanoff, Elizabeth Hanson, Håkan Jönson, Steven Schmidt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding user involvement in research in aging and health”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap