Undervisning i förskolan: om möjligheter att integrera förskolans bildningsideal med nya uppdrag

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

128 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet med denna artikel är att mot bakgrund av förskolans bildningsideal och betydelsen av att göra bruk
av barns perspektiv bidra till diskussionen om undervisningsbegreppets innebörd i ett förskoleperspektiv.
Forskningsfrågan är hur undervisning i förskolan kan förstås i såväl spontant uppkomna som planerade
undervisningssituationer, då barns perspektiv beaktas i relation till lärandets innehåll. Med utgångspunkt
i empiri synliggörs och diskuteras didaktiska förhållningssätt som rör förskollärarens roll i relation till
barns perspektiv och aktuellt objekt för lärande. Förskollärare i Sverige har som uppdrag att hantera
såväl spontant uppkomna som planerade lek- och lärandetillfällen där barns erfarenheter och kunnande
integreras, stöds och utmanas i ett undervisande syfte. Diskussionen belyser beaktande av barns perspektiv som en utgångspunkt för undervisningsbegreppets definition samt väcker frågor kring utveckling
och förändring av såväl förskollärares kompetens som förskolans verksamhet. Artikeln avslutas med
reflektioner kring den svenska förskolans bildningstradition relaterat till nya uppdrag och möjliga vägar.
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)95-108
Antal sidor13
TidskriftBarn
Nummer3-4
DOI
StatusPublicerad - 2018

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • Teaching in preschool – Possibilities of integrating culture with new assignment

Citera det här