Undervisningens ABC: god undervisning i relationell belysning

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Undervisningens ABC belyser god undervisning ur relationell synvinkel. Empirisk forskning och teoretiska perspektiv som betonar relationers betydelse för elevers utveckling och lärande förs fram.

Undervisning är navet som allting kretsar kring i skola, förskola och högre utbildning. Den brukar definieras som målstyrda processer som leds av lärare och syftar till utveckling och lärande. Forskning visar att god undervisning är välorganiserad och varierad, den aktiverar elever samt utförs av lärare med gedigna ämneskunskaper och förmåga att förmedla dessa. God utbildning handlar också om relationer.

Boken är uppbyggd som ett ABC. Varje kapitel utgår från en bokstav i alfabetet och behandlar ett tema av relevans för undervisning. Tjugofem teman behandlas och de säger alla något viktigt om undervisning oavsett grupp, ämne och ålder på barn, elever och studenter. Flera av temana, såsom flow, humor, utmaning och ödmjukhet, kopplas sällan till undervisning medan andra, till exempel dialog, konformitet, makt, och professionalitet, är vanligare. Boken bidrar med fördjupad relationell förståelse av dessa teman och överhuvudtaget av vad som utmärker god undervisning.

Undervisningens ABC vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare men också till andra professionella där undervisning utgör inslag i arbetet.
OriginalspråkSvenska
FörlagLiber förlag
Antal sidor257
Utgåva1
ISBN (tryckt)978-91-47-15098-4
StatusPublicerad - 2023-sep.-05

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Citera det här