Undervisningsbegreppet och dess innebörder uttryckta av förskolans lärare

Agneta Jonsson, Pia Williams, Ingrid Pramling Samuelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

94 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I denna studie analyseras hur förskolans personal resonerar om att undervisa de yngsta barnen i förskolan. Fokusgruppssamtal har använts för att samla data från personal som arbetar med de yngsta barnens verksamhet. Billigs diskursteoretiska termer används i analyser av personalens resonemang om undervisningsbegreppets innebörder. Resultaten pekar mot två diskurser där krav och rättigheter utgör spänningsfält och där ett argument för något kan utgöra motargument i samma diskussion. Undervisning med de yngsta barnen utgör en del av en förskola i förändring. Med det i åtanke förstår vi personalens argument som motsägelsefulla när begreppet undervisning i förskolan beskrivs, något som kan ses både inom en diskurs och mellan diskurser.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)90-109
Antal sidor19
TidskriftForskning om undervisning och lärande
Volym5
Nummer1
StatusPublicerad - 2017

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • förskolans lärare
  • undervisning
  • yngsta barnen

Citera det här