Unfinished Business

Mattias Rylander, Hedvig Jalhed

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

Hur kan mikrosociala ritualer med anknytning till en specifik plats användas som interaktionsmallar för konstnärliga syften? Och hur kan vi förvränga sådana ritualer konstnärligt för att skapa minnesvärda händelser? Som konstnärer betraktar vi förvrängning som en process, genom vilken saker och situationer blir mer distinkta och får en tydligare prägel, samtidigt som information och uttolkning förblandas och berikas. Genom exempel framsprungna ur operaproduktionen Chronos minnesbank (2019–2022), som sattes upp i tomma butikslokaler med interagerande besökare, har vi erinrat oss och lyft frågor om ritualitet med förvrängda proportioner. På grund av covid-19-pandemin avbröts produktionen för att senare återupptas, vilket påverkade arbetet. Den här expositionen tar upp aspekter som berör både vår konstnärliga praktik rent generellt, och specifikt den aktuella operans tendens att omfatta förvrängda ritualer. Notater, bilder, ljud/video är ordnade i form av en introduktion, samt ytterligare tre tematiska delar för att ge en tydlig överblick av vår arbetsprocess.
OriginalspråkEngelska
TidskriftVIS - Nordic Journal for Artistic Research
Nummer9
DOI
StatusPublicerad - 2023-mars-14

Nationell ämneskategori

  • Scenkonst (60405)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Unfinished Business”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här