Ung och positiv: om unga hivpositivas livssituation

Julius Charpentier, Hans Knutagård, Jakob Axelsson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

17 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Det blir allt fler personer som lever med hiv idag tack vare de nya bromsmedicinerna som kom i mitten på 1990-talet. Det sker även en ökning av antalet personer som bor i Sverige som smittas av hiv, speciellt män som har sex med män. Samtidigt ser det ut som om fl er yngre personer blir smittade och att dessa personer inte har nåtts av det traditionella hivpreventiva arbetet. Dessutom saknas det kunskap om hur unga personer med hiv lever.

Detta är upprinnelsen till att SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter) har gjort en studie om gruppen.

Studien erbjuder intressant läsning då den visar på ett paradigmskifte när det gäller livssituationen för de unga som får hiv nu gentemot de som fi ck hiv tidigare. Personerna i studien anser bland annat att hiv inte är den dominerande faktorn i deras liv utan de väljer att fortsätta leva sitt liv som innan de fi ck hiv och på samma sätt som deras jämnåriga vänner gör. De fl esta är inte med i någon förening för hivpositiva. De upplever kontakten med behandlande läkare som positiv och viktig, men vill gärna ha övrig information och kontakt genom internet.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortMalmö
FörlagSRHR, Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS
StatusPublicerad - 2010
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnSRHR:s rapport
Nr.2010:1

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här