Ungdomars erfarenhet av smärta – fokusgruppsintervjuer med gymnasieelever

Pernilla Garmy, Sarah Bekaert, Camilla Perming, Eva-Lena Einberg

Forskningsoutput: KonferensbidragPosterPeer review

Sammanfattning

Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande hos ungdomar, och inverkar på välbefinnande och skolprestationer. Syftet med denna studie var att beskriva erfarenhet av smärta bland elever på gymnasieskolor (ungdomar i åldern 16–19 år) i Sverige.
Metod: Fokusgruppsintervjuer (n = 9) med 41 ungdomar genomfördes i södra Sverige 2021. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: I analysen identifierades fyra kategorier som omfattade temat Hur smärta uttryckte sig: (1) en varningsklocka – kroppens sätt att säga att något är fel; (2) skol- och arbetsrelaterad smärta; (3) fysisk och känslomässig smärta relaterat till mellanmänskliga relationer; och (4) hjärtesorg – ett tecken på mänsklighet; och fyra kategorier som beskriver temat Sätt att hantera smärta: (1) vänd din uppmärksamhet någon annanstans; (2) att bita ihop och uthärda smärtan; och (3) använda smärtstillande läkemedel eller alternativ behandling; och (4) be om hjälp från andra.
Slutsats: Fynden är kopplade till skolsköterskornas avgörande roll för att stödja elever som upplever smärta.
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2024
EvenemangSkolsköterskornas kongress - Stockholm, Stockholm, Sverige
Varaktighet: 2024-maj-14 → …

Konferens

KonferensSkolsköterskornas kongress
Land/TerritoriumSverige
OrtStockholm
Period24-05-14 → …

Citera det här