Unintended consequences in implementing public sector accounting reforms in emerging economies: evidence from Egypt, Nepal and Sri Lanka

Pawan Adhikari, Chamara Kuruppu, Hassan Ouda, Giuseppe Grossi, Dayananda Ambalangodage

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Unintended consequences in implementing public sector accounting reforms in emerging economies: evidence from Egypt, Nepal and Sri Lanka”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap