United agents: community of practice within border policing in the Baltic Sea area

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”United agents: community of practice within border policing in the Baltic Sea area”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap