University academics at a crossroads? continuity and transformation in Danish university reform

John B. Krejsler, Stephen Carney

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    6 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”University academics at a crossroads? continuity and transformation in Danish university reform”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap