Up and down, light and heavy, fast and slow: but where?

Urban Eriksson, Ann-Marie Pendrill

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Up and down, light and heavy, fast and slow: but where?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Samhällsvetenskap