Upholding an ideal image of palliative work in the face of obstacles

Ingela Beck, Christina Pålsson, Anita Bengtsson-Tops

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Upholding an ideal image of palliative work in the face of obstacles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap