Uppföljning av Tunaskolans arbete med bedömning för lärande (BFL) inom ramen för ett SiS-projekt

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Följande text är en slutrapportering av en utvärdering av Tunaskolans utvecklingsprojekt som genomförts med stöd av SiS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Projektet startade vårterminen 2017 och avslutades höstterminen 2018 och har alltså löpt över sammanlagt fyra terminer. Fokus i utvecklingsprojektet har varit Bedömning För Lärande (BFL). I projektet har arbetslagen, som består av en mängd olika professioner som förskollärare, fritidspedagoger lärare, specialpedagoger, speciallärare, förstelärare och elevassistenter, med stöd av en intern projektledare (försteläraren Lisa Medin) och en extern handledare (universitetslektor Lotta Anderson) utbytt erfarenheter samt provat nya arbetsmoment med utgångspunkt i de fem nyckelstrategier är framtagna av Dylan Wiliam. De fem nyckelstrategierna som utgör stommen i BFL har som utgångspunkt att utveckla kunskaper om elevernas kunskapsutveckling och att utveckla elevernas delaktighet i sitt eget lärande.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
StatusPublicerad - 2019

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • bedömning för lärande
  • bfl
  • elevassistenter
  • grundsärskola
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • sis-medel
  • speciallärare

Citera det här