Uppsökande verksamhet i Osby kommun: Äldre personers perspektiv

Tero Lamminsaari, Pia Peterson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

32 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet med denna studie var att beskriva äldres upplevelser och erfarenheter av uppsökandeverksamhet i Osby kommun. Förebyggande hälsoinsatser för äldre bedrivs iSverige med olika benämningar. I Osby kommun bedrivs de med benämning uppsökandeverksamhet. Uppsökande verksamhet med förebyggande insatser och råd kanstärka äldres egenvård och skjuta upp funktionsnedsättning samt förbättra den äldrepersonens välbefinnande och livskvalitet. Ur samhällsekonomiskt perspektiv kan uppsökandeverksamhet också minska kostnader för vård och omsorg på sikt.Metoden är en kvalitativ intervjuundersökning med öppna frågor. Studien genomfördesunder juni- november år 2015 och tio äldre personer intervjuades. Av dessa var detfem kvinnor och fem män. Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmanskvalitativa innehållsanalys.I resultatet framkom två kategorier och sju subkategorier. Essenserna som hittadesfrån intervjuerna var: förväntningar, tillit i mötet, attityder till förändring, information,utförarens kompetens och personlighet, vikten av relation och kreativitet. Resultatetvisar tydligt att äldre upplever arbetet med uppsökande verksamhet värdefullt och villse detta arbete fortsätta.Denna studie ger utan tvekan stöd att utföra uppsökande verksamhet och uppsökandeverksamhet kan ses som en redskap för de äldre att skapa bra förutsättningar att bevarahälsan och ger möjlighet till ett aktivt och självständigt liv.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagKristianstad University Press
StatusPublicerad - 2016

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.4
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • förebyggande
  • upplevelser
  • uppsökande verksamhet
  • äldre personer

Citera det här