Use of the continuity principle to evaluate water processing rate of suspension-feeding mosquito larvae

Jean O. Lacoursière, C Dahl, L E Widahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Use of the continuity principle to evaluate water processing rate of suspension-feeding mosquito larvae”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap