User-centric measuers of perceived light quality: development of tools to promote energy efficient lighting

Magdalena Boork, Johanna Enger, Carolina Hiller, Karin Wendin

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”User-centric measuers of perceived light quality: development of tools to promote energy efficient lighting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap