Using a time-geographical diary method in order to facilitate reflections on changes in patterns of daily occupations

Kristina Orban, Anna-Karin Edberg, Lena-Karin Erlandsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Using a time-geographical diary method in order to facilitate reflections on changes in patterns of daily occupations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap