Using service rationalisation to build a research network: lessons from the centralisation of UK services for children with cleft lip and palate

J Sandy, N Rumsey, Martin Persson, A Waylen, N Kilpatrick, T Ireland, A Ness

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Using service rationalisation to build a research network: lessons from the centralisation of UK services for children with cleft lip and palate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap