6 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Inledning
Uppdraget har varit att genomföra en Utbildningsutvärdering av Masterprogrammet - Integrerad Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad (HKR) i syfte att identifiera styrkor och svagheter, samt hot och möjligheter i det aktuella utbildningsprogrammet för att säkerställa hög utbildningskvalitet samt för att utveckla och förbättra programmet. Uppdraget är i linje med Universitetskanslersämbetets (UKÄs) utbildningsutvärderingar som både har ett kontrollerande och kvalitetsutvecklande syfte. Utvärderingens utgångspunkter har varit:
1. De europeiska riktlinjer som preciseras i European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
2. UKÄs bedömningsgrunder för utbildningskvalitet
3. De utbildningskrav och mål som preciseras i Högskolelagen och Högskoleförordningen
OriginalspråkSvenska
Antal sidor16
UtgivningsortKristianstad
StatusPublicerad - 2020-nov.-26

Nyckelord

  • Masterprogram
  • Självvärdering
  • Utbildningskvalitet

Citera det här