Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan Cancerreahbiliteringsmottagningen och Försäkringskassan i Kristianstad

Pernilla Garmy, Liselotte Jakobsson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

15 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Cancerrehabilitering ska vara en integrerad del av svensk cancervård och alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov. Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen. För att förbättra bemötandet av sjukskrivna personer med cancer, utsågs två handläggare på Försäkringskassan att inrikta sig på sjukskrivna personer med cancer. Dessa två handläggare fick extra utbildning i ämnet, och ett samarbete inleddes mellan Försäkringskassan och cancerrehabiliteringsmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad. Det övergripandesyftet med studien var att undersöka patienters och medarbetares erfarenheter och upplevelser av Försäkringskassans och Cancerrehabiliteringsmottagningens insatser. Utvärderingens form har teoretiskt inspirerats av metoder som beskriver vikten av att forskningspersoner görs delaktiga i forskning och utvärdering och därmed bidrar till kunskapsutveckling. Datainsamlingen bestod av enkäter och fokusgruppsintervjuer och både kvantitativa och kvalitativa analyser har använts. Slutsatsen är att patienterna är övervägande nöjda med bemötandet från såväl handläggarna på Försäkringskassan och på Cancerrehabiliteringsmottagningen, men att mer insatser krävs för att nå alla patienter.

OriginalspråkSvenska
FörlagKristianstad University Press
StatusPublicerad - 2016

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.6
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Annan hälsovetenskap (30399)
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (30301)

Nyckelord

  • cancerrehabilitering
  • försäkringskassan
  • utvärdering

Citera det här