Utveckling av en flexibel modell för färdighetsträning i samtal på personcentrerad grund

Forskningsoutput: KonferensbidragPosterPeer review

Sammanfattning

Utveckling av en färdighetsträningsmodell i samtal på personcentrerad grund
Bakgrund: I en personcentrerad hälso- och sjukvård är det centralt att personal aktivt lyssnar in och samtalar för att försöka förstå personens tankar, känslor och önskemål och därefter för en dialog om vad som skulle kunna främja personens hälsa. Samtidigt ger hälso- och sjukvårdspersonal uttryck för att de tycker att det är svårt att samtala personcentrerat. Särskilt gällande känslomässiga och existentiella frågor. Litteraturstudier visar att simuleringsträningar under utbildning kan ge ökad kunskap och färdigheter, men att det finns behov av tydlighet om syfte och mål med träningen och en teoretisk förankring. Därtill behövs kvalitativa utvärderingsstudier. Syftet var därför att utveckla en färdighetsträningsmodell i samtal på personcentrerad grund i kurser på grund och avancerad nivå i relation till lärandemålen.
Metod: En form av ’experienced based co-design’ har legat till grund för utvecklingen av färdighetsträningen. Den teoretiska grunden för projektet hämtades från Bubers relationsfilosofi, Orlandos interaktionsteori och samtal på fenomenologisk grund samt resultat från ett pedagogiskt projekt. Studenters och lärares erfarenheter vid pilottestningen har därefter tagits tillvara för att vidareutveckla strukturen för färdighetsträningen.
Resultat: En modell för färdighetsträningen har arbetats fram med en gemensam struktur som består av fyra delar: 1. filmad föreläsning, 2. färdighetsträning i form av simulerade samtal som ljudinspelas, 3. återkoppling på samtalen, 4. reflektion över färdighetsträning och återkoppling. Färdighetsträningen följs alltså upp med läraråterkoppling och där studenter reflekterar över genomfört samtal och erhållen återkoppling.
Slutsats: Färdighetsträningsmodellen är implementerad i kurser och redo att utvärderas avseende genomförbarhet och utfall.
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2022-maj-11
EvenemangHälsoriksdagen : Förebyggande och främjande insatser – vems är ansvaret? - Högskolan Kristianstad, Kristiansatd, Sverige
Varaktighet: 2022-maj-112022-maj-12
https://www.hkr.se/nyheter/2022/halsoriksdag-i-kristianstad-kraver-ansvar-for-forebyggande-insatser/

Konferens

KonferensHälsoriksdagen
Land/TerritoriumSverige
OrtKristiansatd
Period22-05-1122-05-12
Internetadress

Citera det här