Vårdkedja för ungdomar eller professionella? en processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”

Goran Basic, Joakim Thelander, Malin Åkerström

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  Sammanfattning

  På uppdrag av Socialdepartementet har SiS under perioden 1 juli 2006 till 31 december 2008 genomfört ett projekt som tog namnet Motverka Våld och Gäng (MVG). I projektet ingick 15 utvalda kommuner, i första hand storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och deras grannkommuner. I uppdraget ingick att subventionera kommunernas vårdavgifter och att anställa kvalificerade samordnare. Tusentalet ungdomar skrevs in på SiS institutioner från de deltagande kommunerna under projektet som totalt kom att kosta 223 miljoner kronor. Målet med projektet var att de ungdomar som deltog, skulle uppnå positiva och bestående förändringar av sin livssituation, bryta umgänget med kriminella kamrater och förbättra sin skolgång. I uppdraget ingick också att förbättra familjens och nätverkets möjligheter att fungera. Projektet skulle dessutom bidra till att skapa fungerande modeller för samverkan mellan SiS och socialtjänsten. Projektet genomgår två utvärderingar, dels denna processutvärdering, dels en effektutvärdering vars resultat väntas år 2010. Den här redovisade processutvärderingen av MVG-projektet har genomförts av Goran Basic, Joakim Thelander och Malin Åkerström vid Lunds universitet. Materialet består av intervjuer med ungdomar, föräldrar, samordnare, socialtjänstpersonal, institutionspersonal och projektledning. Därutöver har möten observerats och en enkät distribuerats till socialtjänsten.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortStockholm
  FörlagStatens institutionsstyrelse (SiS)
  StatusPublicerad - 2009

  Publikationsserier

  NamnForskningsrapport / Statens institutionsstyrelse, FOU-enheten
  Nr.2009:5
  ISSN (tryckt)1404-2576

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Citera det här