Vad är bra undervisning?

Eva Nikolajsen

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapportKapitel i bok

33 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I centrum för mitt intresse står elevers erfarenheter av undervisning med utgångspunkt i en livsvärldsontologisk ansats. I en empirisk undersökning studeras hur elever, utifrån sin erfarenhet beskriver sina föreställningar om undervisning. Artikeln redovisar en intervjuundersökning med 30 elever i två sydsvenska samhällen. Eleverna som går i årskurserna sex och sju har ombetts att försöka definiera vad de menar med bra undervisning. Elevernas svar har kategoriserats i faktorer som eleverna menar direkt berör läraren och lärarens agerande; faktorer som de menar bara indirekt berör läraren; resultat av undervisningen samt elevmedverkan. Resultatet visar bland annat att läraren, och framför allt lärarens engagemang, har mycket stor betydelse i undervisningen. Analysen av resultaten omfattar också vilka källor eleverna säger sig ha, och vilka källor som det, eleven ovetandes, framgår av materialet att de har för sina uppfattningar om vad som är bra undervisning. Detta kommer att undersökas utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där bland annat Bourdieus reproduktionsteori tillämpas.

OriginalspråkSvenska
Titel på värdpublikationForskningsarbete pågår
Undertitel på värdpublikationNationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA)
RedaktörerErixon , Per-Olof
UtgivningsortUmeå
FörlagUmeå universitet
Sidor249-259
Antal sidor10
ISBN (tryckt)91-7305-900-5
StatusPublicerad - 2005
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här