Variation in the VWF Gene in Swedish patients with type 1 von Willebrand Disease

Anna M. Johansson, Christer Halldén, Torbjörn Säll, Stefan Lethagen

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    12 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Variation in the VWF Gene in Swedish patients with type 1 von Willebrand Disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap