Vegetable finger foods: Preferences among older adults with motoric eating difficulties

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

21 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vegetable finger foods: Preferences among older adults with motoric eating difficulties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap