Vem annars ska göra det vi gör - om socialt arbete på familjecentral

Vibeke Bing, Agneta Abrahamsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

190 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Med familjecentralen stärks socialtjänstens ställning som förebyggande aktör. I syfte att förstå hur arbetet fungerar och om man kan hävda att de gör tidiga insatser deltog socionomer från tio familjecentraler i en form av forskningscirkel, som används för att utveckla verksamheter. Lärandet ägde rum med hjälp av samtal, reflektion och frågeställningar utifrån egna erfarenheter. Andras förväntningar hade väckt den övergripande och kritiska frågan om ett arbete som vänder sig till alla kan gagna föräldrar och barn med större behov?

Svaret är att familjecentralens helhet och generella nivå i själva verket är en förutsättning för att tidigt upptäcka familjers behov av stöd. Socionomerna blir lätta att nå, kommer in tidigt, avvärjer destruktiva processer och är tillgängliga över tid. Genom att föräldrar utifrån sin livsvärld använder sig av familjecentralen omväxlande för lek, lärande, umgänge och stöd utvecklas en ny professionalitet där socialtjänsten kommer in på rätt plats, vid rätt tid med service och insatser, som motsvarar behoven hos målgruppen.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)144-154
Antal sidor10
TidskriftSocialmedicinsk Tidskrift
Volym88
Nummer2
StatusPublicerad - 2011

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)
  • Samhällsvetenskap (5)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vem annars ska göra det vi gör - om socialt arbete på familjecentral”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här