Venus, Pax eller Pales? den s.k. Tellusfrisens centralgestalt i gammalt och nytt ljus

Anders Håkansson

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

Venus, Pax eller Pales? Den s.k. Tellusfrisens centralgestalt har alltsedan frisen hittades på 1500-talet varit föremål för återkommande försök till identifiering: elementet jord, Tellus, Pax, Italia, Venus, Rhea Silvia eller Ceres. Ikonografiska studier och texter av Horatius, Lucretius och Vergilius har använts som stöd för identifikationsförsöken. En utgångspunkt vid dessa identifikationer har varit att det altare frisen tillhör är det Ara Pacis Augustae, som invigdes år 9 f.Kr. Man har därför varit tvungen att sätta frisens motiv i relation till detta altare. De framförda identifieringarna undersöks och jämförelser med en fris från Karthago görs. Ingen av identifieringarna är problemfri; viktiga attribut saknas, eller så tycks någon gudinna framställas på ett tidigare okänt sätt.

En tidigare oprövad identifiering, Pales, prövas och kopplingen till Ara Pacis släpps. Resultatet är en väl sammanhållen identifiering av helgedomen som ett altare helgat åt staden Roms grundläggning, eller gudinnan Roma. Några friser tycks visa deltagare i festen Parilia och i övrigt pekar motiven på den juliska, eller augusteiska, ättens ursprung och fortbestånd.

För det fortsatta studiet av friserna och helgedomen hävdas att uppfattningen att det är fråga om Ara Pacis Augustae måste överges.

OriginalspråkSvenska
FörlagUniv.
UtgivningsortGöteborg
StatusPublicerad - 2011
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Antikvetenskap (60501)

Nyckelord

  • pales
  • ara pacis augustae
  • tellusfrisen

Citera det här