Verksamhetsrapport: VFU-forskningen 2012: Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande

Carola Aili, Lars-Erik Nilsson

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  1 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Plattformen är ett led i Högskolan Kristianstads satsning på anställningsbarhet. Detta är en rapport från plattformens fjärde år med en sammanställning av de fyra årens sammanlagda verksamhet i bilagor.

  Plattformen hade i slutet av 2012 19 pågående projekt med 23 deltagare. 14 seminarier har hållits i seminarieserien, som samlar en bred representation från olika programområden och discipliner. I snitt har seminarierna haft 19 deltagare. Plattformen har under 2012 dragit in 3 miljoner i externa medel. Ingen refereegranskad artikel har publicerats under året. Fyra artiklar är emellertid accepterade för publicering under 2013. Vidare har fyra artiklar som inte är refereegranskade publicerats. Härutöver har 23 externa presentationer gjorts genom t.ex. konferensbidrag, bokkapitel, icke refereegranskade artiklar och debattartiklar. Totalt har forskningen kommunicerats 56 gånger under året.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagHögskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2013

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • vfu

  Citera det här