Verksamhetsutveckling mot en lärande organisation: praktik - reflexion - utveckling

Inge Carlström, Stefan Andersson

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  Sammanfattning

  Föreliggande rapport ger inledningsvis en översikt över lärande och de metodiska konsekvenser som är en följd av olika pedagogiska synsätt. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet diskuteras konsekvenserna för en lärande organisation. Detta senare begrepp definieras, beskrivs och analyseras därefter både med avseende på intern och extern kontext.

  Diskussionen leder fram till en modell för verksamhetsutveckling mot en lärande organisation. Modellens grundstruktur definierar tre .arenor, praktik-, reflexions- och utvecklingsarenan. Genom ett kunskapsflöde inom och mellan arenorna samt med stöd av auktoritativa aktörer s. k. facilitators kan verksamheten utvecklas. Den metodiska ansatsen för modellen är aktionsforskning i och kring verksamhetens praktik.

  För att nå optimala förutsättningar för lärande och verksamhetsutvecklingen föreslår vi byggandet av lärande gemenskaper (såväl inom som mellan organisationer) för ett ökat kreativt, reflexivt kunskapsflöde. Lärande gemenskaper kan med fördel skapas med stöd av distansöverbryggande teknik.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagHögskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2002

  Publikationsserier

  NamnVuLK serie I
  Nr.2002:4
  ISSN (tryckt)1650-688X

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • aktions-forskning
  • lärande gemenskaper
  • lärande organisationer
  • verksamhetsutveckling

  Citera det här