"Vi har fått syn på hur viktig den praktiska kunskapen är”: Lärarutbildare på fyra lärosäten om att utbilda under pandemin

Karin Höijer, Cecilia Lindblom, Jenny Rendahl, Gita Berg

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning

Sammanfattning

Mat och matlagning beskrivs ofta som själva kärnan i skolämnet hem- och konsumentkunskap (HK). Att utbilda nya lärare inom ämnet med för således att praktisk matlagning ingår som en central del. I och med Coronapandemin ändrades förutsättningarna för att bedriva undervisning, vilket påverkade förutsättningarna för undervisning i praktisk matlagning vid de fyra lärosätena som bedriver utbildning av HK-lärare. Vad innebär det för lärarutbildare att bedriva undervisning i praktiska moment under en pandemi?

I det här projektet samlades lärarutbildare från Göteborg universitet, Högskolan Kristianstad, Umeå universitet samt Uppsala universitet i fokusgrupper i två omgångar för att berätta vad pandemin inneburit för undervisningen i praktisk matlagning, vilka lösningar som har framkommit och vilka lärdomar man tar med sig in i framtiden. En första intervjuomgång genomfördes i oktober 2020 och uppföljningsintervjuer gjordes under april och maj 2021.

Preliminära resultat visade att den praktiska matlagningen inte bara handlade om matlagningsmetoder utan allt det som händer “runt omkring”. De förändrade förutsättningarna påverkade inte nödvändigtvis studenternas förutsättningar att uppnå lärandemålen men det uttrycktes en oro för att den tysta kunskap som ofta genereras i det nära fysiska mötet mellan människor gått förlorad.

Denna studie är den första i sitt slag som inkluderar lärare inom högre utbildning för ämnet HK från samtliga utbildningsorter och de preliminära resultaten väcker nya frågeställningar kring lärandemålens formuleringar och deras relevans för framtidens HK-lärare.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2021
EvenemangLärarlärdom 2021, Högskolan Kristianstad, 18 augusti, 2021 - Högskolan Kristianstad, Kristianstad, Sverige
Varaktighet: 2021-aug.-182021-aug.-18

Konferens

KonferensLärarlärdom 2021, Högskolan Kristianstad, 18 augusti, 2021
Land/TerritoriumSverige
OrtKristianstad
Period21-08-1821-08-18

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här