Video - ett forskningsfält i utveckling: videografiska utgångspunkter i forskning om social interaktion

Marie Tanner, Carin Roos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

Videobaserade forskningsmetoder utvecklas i snabb takt, inte minst beroende på den tekniska utvecklingen inom videoområdet som medger nya och lättillggängliga lösning- ar för att i för forskningsändamål dokumentera olika visuella aspekter av människors sociala interaktion. I takt med samhällets digitalisering har dock formerna för social interaktion förändrats till att allt mer sker genom olika slags digitala medier – män- niskors socialitet blir i allt högre grad uppkopplad. Här presenteras först en bakgrund till videogra som metod och teori, följt av två exempel på hur video används i ett par aktuella studier idag samt en avslutande diskussion kring några utvecklingsområden. 

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)8-14
Antal sidor6
TidskriftNordicom Information
Volym39
Nummer2
StatusPublicerad - 2017

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Video - ett forskningsfält i utveckling: videografiska utgångspunkter i forskning om social interaktion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här