Videomaterial på Designerns Bord – ett gripbart gränssnitt för hantering av videomaterial

Tomas Sokoler, Håkan Edeholt, Martin Wetterstrand

  Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument (paper)

  Sammanfattning

  Artikeln presenter ett VideoBord med några VideoKort. VideoBordet är ett mötesbord som möjliggör kollaborativ utforskning och bearbetning av videomaterial under designsessioner via ett gripbart gränssnitt för många användare. VideoKorten är papperskort med en stillbild och text som tillsammans representerar viktiga nyckelsekvenser i videomaterialet. Respektive nyckelsekvens kan spelas upp genom att en knapp, som finns monterad på varje VideoKort, trycks in av någon deltagare i design sessionen. VideoKorten kan ligga utspridda på VideoBordet tillsammans med andra fysiska objekt. Därigenom kan mötesdeltagarna blanda "länkade" fysiska representationer av videomaterial med andra fysiska artefakter under brainstormsliknande designsessioner. Därigenom hanteras den utmaning som ligger i att blanda videons lite ogripbara och kortlivade karaktär med fysiska artefakters mer bestående och påtagliga gripbarhet. Implementeringen bygger på passiva RFID-taggar (Radio Frequency Identification) som är permanent monterade på varje enskilt VideoKort. RFID-taggen är dock modifierad så att aktivering enbart sker genom att användarna, via en knapptryckning på respektive kort, explicit ger uttryck för att man önskar få den speciella videosekvensen uppspelad. Preliminära observationer under en design workshop indikerar att den direkta fysiska manipulationen av VideoKorten tillsammans med dess direkta koppling till respektive videosekvens möjliggör den mix mellan fysiska artefakter och digital video som eftersträvades.

  OriginalspråkSvenska
  StatusPublicerad - 2001
  EvenemangStimdi 2001, Stockholm, Sweden, -
  Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

  Konferens

  KonferensStimdi 2001, Stockholm, Sweden,
  Period80-01-01 → …

  Nationell ämneskategori

  • Interaktionsteknik (21103)

  Citera det här