Vilka är elevernas svårigheter i algebra? en undersökning av hur gymnasieelever under sitt andra år utvecklar sin algebraiska förståelse

Constanta Olteanu

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

Sammanfattning

Detta är den andra rapporten, som presenterar resultat från en longitudinell undersökning av NV och SP -elever, som höstterminen 1999 påbörjade sina gymnasiestudier vid Chapmanskolan i Karlskrona. Avsikten med studien är att öka kunskapen om och förståelsen för elevens svårigheter med algebrainlärning. Det är viktigt att matematiklärare på alla stadier ser vilka aspekter som är viktiga att ta upp och behandla i den inledande matematikundervisningen och hur man kan arbeta med algebra eller prealgebra för att detta ska leda till en meningsfull inlärning. Denna rapport kommer dels att beskriva elevernas begreppsbildning och begreppsutveckling inom algebra i åk 2 dels att fastställa hypotesernas riktighet från den första undersökningen.

OriginalspråkSvenska
Nej3
SpecialistpublikationTsunami
StatusPublicerad - 2003
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här