Visual observations and acoustic measurements of cavitation in an experimental model of a high-pressure homogenizer

Andreas Håkansson, Laszlo Fuchs, Fredrik Innings, Johan Revstedt, Björn Bergenståhl, Christian Trägårdh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

39 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visual observations and acoustic measurements of cavitation in an experimental model of a high-pressure homogenizer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap