Voluntary adoption of the consolidated financial statement and fair value accounting by Italian local governments

Silvia Gardini, Giuseppe Grossi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Voluntary adoption of the consolidated financial statement and fair value accounting by Italian local governments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap