Wagner on government spending and national income: a new look at an old relationship

Manuchehr Irandoust

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wagner on government spending and national income: a new look at an old relationship”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi