Water column dynamics of Vibrio in relation to phytoplankton community composition and environmental conditions in a tropical coastal area

Maria E. Asplund, Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Vijay Atnur, Pendru Raghunath, Vasudevan Saravanan, Karolina Härnstrom, Betty Collin, Indrani Karunasagar, Anna Godhe

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  65 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Water column dynamics of Vibrio in relation to phytoplankton community composition and environmental conditions in a tropical coastal area”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Mark- och miljövetenskap

  Medicin och livsvetenskap

  Agrikultur & biologi