Weight status among Somali immigrants in Sweden in relation to socio-demographic characteristics, dietary habits and physical activity

Jenny Aronsen Torp, Vanja Berggren, Lena-Karin Erlandsson, Albert Westergren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Weight status among Somali immigrants in Sweden in relation to socio-demographic characteristics, dietary habits and physical activity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap