What do auditors do? obviously they do not scrutinize the accounting and reporting

Torbjörn Tagesson, Ola Eriksson

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

    14 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”What do auditors do? obviously they do not scrutinize the accounting and reporting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi