What is discerned in teachers' expressions about planning? similarities and differences between teachers from Sweden and Hong Kong

Mona Holmqvist, Eva Wennås Brante

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  7 Citeringar (Scopus)
  18 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”What is discerned in teachers' expressions about planning? similarities and differences between teachers from Sweden and Hong Kong”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Samhällsvetenskap