What Sex Workers Do: Associations Between the Exchange of Sexual Services for Payment and Sexual Activities

Isabelle Johansson, Michael A. Hansen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
642 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What Sex Workers Do: Associations Between the Exchange of Sexual Services for Payment and Sexual Activities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Psychology