What we can learn from environmental and outdoor education during COVID-19: a lesson in participatory risk management

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)
15 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What we can learn from environmental and outdoor education during COVID-19: a lesson in participatory risk management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap