When plans do not work out: how plans are used in software development projects

Kari Rönkkö, Yvonne Dittrich, Dave Randall

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

33 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”When plans do not work out: how plans are used in software development projects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap