Who needs 3D when the universe is flat?

Urban Eriksson, Cedric Linder, John Airey, Andreas Redfors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Who needs 3D when the universe is flat?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap