Whose quality of life? ethical implications in patient-reported health outcome measurement

Peter Hagell, Jan Reimer, Per Nyberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Whose quality of life? ethical implications in patient-reported health outcome measurement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap