Why are multi-centre clinical observational studies still so difficult to run?

J Sandy, N Kilpatrick, Martin Persson, A Bessel, A Waylen, A Ness, A Ireland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Why are multi-centre clinical observational studies still so difficult to run?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap