Why are there so many empty lakes? food limits survival of mallard ducklings

Gunnar Gunnarsson, Johan Elmberg, Kjell Sjöberg, Hannu Pöysä, Petri Nummi

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  50 Citeringar (Scopus)
  13 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Why are there so many empty lakes? food limits survival of mallard ducklings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Agricultural and Biological Sciences