Why is there no relationship between ownership concentration and performance in Sweden?

Sven-Olof Collin

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

    1 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Why is there no relationship between ownership concentration and performance in Sweden?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi