Window of entrepreneurship: explaining the influence of corporate governance mechanisms on corporate entrepreneurship in two riding schools

Sven-Olof Yrjö Collin, Elin Smith

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  11 Citeringar (Scopus)

  Sammanfattning

  The concept of window of entrepreneurship is used in order to explore the relationship between corporate governance and corporate entrepreneurship. Entrepreneurship is a propensity, which can be triggered or terminated through the influence of corporate governance mechanisms. The window of entrepreneurship expresses the temporary character of entrepreneurship, indicating that a firm can open or close the firm for entrepreneurial action. We find indications of the window of entrepreneurship in two riding schools, one governed by a private firm and one governed by an association. The mechanism of the board of directors was found to be conducive for opening the window in the two cases. The mechanism of the product market and the market for managerial labour influenced the closing of the window. Thereby it has been indicated that corporate entrepreneurship is a propensity that can be triggered and terminated.

  OriginalspråkEngelska
  Sidor (från-till)122-137
  Antal sidor15
  TidskriftInternational Journal of Entrepreneurship and Small Business
  Volym4
  Nummer2
  DOI
  StatusPublicerad - 2007

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Window of entrepreneurship: explaining the influence of corporate governance mechanisms on corporate entrepreneurship in two riding schools”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här